GENEL ŞARTLAR

GENEL ŞARTLAR - SATIŞ - KULLANIM - HİZMETLER

1 - Nesne ve kapsam

1.1. Bu Genel Satış ve Kullanım Koşulları, " FIDULINK ”veya“ SUXYS ” FiduLink.com ve alt etki alanları için operatörler: SUXYS Ltd, Company 12706886, HUKUK: 9845007DF5742FC5K830, IDST KODU: 0HZJ4VL4ECFQ (Bağlantı: https://www.idst-world.com/0hzj4vl4ecfq) , Merkez Ofis: Wenlock Road, N17GU, Londra, İngiltere, Birleşik Krallık, e-posta: info@fidulink.com, telefon; +44 (0) 20 32 89 59 99 - SUXYS® LLC, Merkez: Coastal Highway Lewes, Delaware, 19958, Amerika Birleşik Devletleri - SUXYS INTERNATIONAL® Limited, Merkez: Burlington Tower, Business Bay Dubai Birleşik Arap Emirlikleri - SUXYS TECHNOLOGY ® OU, Merkez Ofis: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, 10151, Estonya, ("FIDULINK") (" FIDULINK.com ») (" MARKETPLACE-FIDULINK.com ») (" APP-FIDULINK.com ») (" MOBİL.FIDULINK.com ») (" .FIDULINK.com'un tüm alanları ve alt alanları »)

ve müşterileri (" Müşteri "). Bu Genel Ticari Koşullar temelinde, FIDULINK.com Müşteriye şirket kurma gibi çeşitli hizmetler sağlayacaktır (" Toplum "), (" Yan kuruluş "), (" Dal ") ve bazı ilgili ek hizmetler (" Ek hizmetler ") ve ayrıca kendi yetki alanlarındaki bankalar veya banka dışı finansal hizmet sağlayıcılar veya diğer düzenlenmiş veya düzenlenmemiş bankacılık ve/veya finans kuruluşları veya kurumları ile hesap açılmasına ilişkin yardım (" Hesap Açma veya Bankacılık Tanıtımı »).

1.2. Bu Genel Ticari Koşullar, aralarında imzalanan herhangi bir sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını oluşturur. MÜŞTERİ et FIDULINK bir formun dijital imzası ile FIDULINKbir FIDULINK.com platformundaki bir siparişin doğrulanması yoluyla çevrimiçi olarak imzalanmış olsun veya etki alanları ve Marketplace veya uygulamalar altında veya kağıt üzerinde (" Sözleşme ") PDF formatında. Müşteri, FIDULINK ile bir Sözleşme imzalayarak bu Genel Hüküm ve Koşulları kabul eder. Bir fiyat listesi ve bir hizmet listesi FIDULINK.com sitelerinde ve etki alanları ve diğer uygulamalar ve MarketPlace altında mevcuttur.

1.3. Bu Genel Ticari Koşullardan sapan, çelişen veya tamamlayıcı olan diğer tüm genel koşullar, Müşteri ile FIDULINK.com arasında aksi yazılı olarak açıkça kararlaştırılmadıkça, herhangi bir Sözleşmeden hariç tutulacaktır.

1.4. Bu Genel Ticari Koşullar ile herhangi bir Sözleşme arasında bir çelişki olması durumunda, Sözleşme hükümleri bu Genel Ticari Koşullar üzerinde geçerli olacaktır. Bir ihtilaf durumunda, ihtilaf yönetimi hizmetimizle şu adresten iletişime geçebilirsiniz: avukat [@] fidulink.com. Avukatımız talebinizle ilgilenecektir.

1.5. FIDULINK.com, Kullanıcılarına herhangi bir bildirim yükümlülüğü olmaksızın, dilediği zaman, Genel Ticari Koşullarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Müşteri, bu değişikliklerden FiduLink.com blogu aracılığıyla FIDULINK.com'da resmi bir yayınla yayınlanan bir bildirimle bilgilendirilecektir. Değişiklikler, FIDULINK.com'un kayıtlı ofisine tescilli olarak avukata (@) fidulink.com'a bildirimde bulunduğu tarihten itibaren dört hafta içinde bu hususta yazılı bir itiraz ulaşmadığı takdirde, Müşteri tarafından onaylanmış sayılacaktır. SUXYS International Limited Burlington Tower, Business Bay Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri'ne alındı. Lütfen genel satış ve kullanım koşullarının veya değişiklik veya güncellemelerin reddedilmesinin, orijinal mektubunuzun alınmasından hizmetlerin sona ermesinin yanı sıra FiduLink.com ve SUXYS'nin tüm hizmetlerinin tamamen askıya alınmasıyla sonuçlanacağını unutmayın.

2 - Hizmetlerin içeriği ve kapsamı

Bir Şirketin Kuruluşu ve Yönetimi ve Ek Hizmetler

2.1. FIDULINK, Müşteriye, FIDULINK web sitesinde yayınlanan listede belirtilen yetki alanlarında bir Şirket, yan kuruluş, şube kuruluş hizmeti sağlayabilir ( www.fidulink.com ) veya platformları (internet, mobil uygulama veya tablet uygulaması, IOS uygulaması, Android uygulaması). FIDULINK ayrıca, FIDULINK'e bağlı şirketler veya üçüncü taraflar aracılığıyla, mütevelli direktörlerin atanması, mütevelli hissedarlar, İnternet ticaret hesabı, şirket logosu, şirket kaşesi, şirket kaşesi, vekaletname, noter tasdikli tasdik gibi Ek Hizmetlerin sağlanmasını organize edebilir. ve belgelere apostil, lisans talebi, onay talebi, bina arama, personel arama, ortak arama ve FIDULINK ve MÜŞTERİ'nin müşterinin şirketinin kurulması veya kurulması için faydalı gördüğü diğer hizmetler. "Bağlı şirketler" terimi, FIDULINK ile ilgili olarak, FIDULINK'in bir yan kuruluşu veya bir holding şirketi veya bu holding şirketinin herhangi bir yan kuruluşu, avukatlar, muhasebeciler, avukatlar, noterler ve diğer FIDULINK acenteleri anlamına gelir.

2.2. Mühürler, pullar ve logolar, noter tasdikli tasdik ve apostil hariç olmak üzere, tüm Ek Hizmetler, Müşteri ile ilgili Ek Hizmetler sağlayıcısı arasındaki belirli bir anlaşma temelinde sağlanacaktır.

2.3. Bir şirket paketinin tesciline dahil olanlar: 4 hissedar, 2 direktör, ek hissedarlar veya direktörler, yetki alanına bağlı olarak tescil faturasına tabi olacaktır.

güç (TEMSİL YETKİSİ)

Müşteri, FiduLink.com ve alt alan adlarına, SUXYS ve temsilcilerine, FiduLink.com Temsilcilerine, FiduLink.com Avukatlarına, FiduLink.com Muhasebecilerine, FiduLink.com İş Ortaklarına düzenleme, yazma, yayınlama, prosedürlerin idari, fiziksel veya elektronik temsili için yetki verir. noterler, muhasebeciler, avukatlar, bankalar, bankacılık ve/veya finans kuruluşları ve diğer tüm idareler, belge ve diğer kayıtların yetkili mercilere, bankalara, finans kuruluşlarına, ticaret odalarına, ticaret odalarına tanıtılması, iletilmesi ve/veya şirket veya iştirak veya şube, bir şirketin, iştirakin veya şubenin feshi, şirket, şube, iştirak ile ilgili tüm değişiklikler. Bu yetki, siparişin verildiği gün başlayacak ve fidulink.com tarafından sunulan hizmetlerin sonunda yani 365 gün sonunda sona erecek olup, hizmetlerin yenilenmesi ve dijital siparişin onaylanması ve bu genel koşulların kabul edilmesi ile otomatik olarak yenilenecektir. satış ve kullanımlar ve hizmetlerin yenilenmesi. Ancak, SUXYS ve FiduLink.com, yetkili makamlardan tüzük talebinde bulunulması veya şirketin kurulması veya değiştirilmesi veya müşteri ve şirketi adına diğer iptaller ile ilgili herhangi bir değişiklik yapılması halinde yeni bir yetki tesis etme hakkını saklı tutar. Yetki, bir noter ve Lahey'den bir apostil tarafından onaylanmalıdır.

Banka Hesabı I Bankacılık veya Finansal Giriş I E-Cüzdan I Değişim

2.3. FIDULINK, talep üzerine Müşteriye bankacılık veya finansal tanıtım, bir banka, ödeme kuruluşu, finans kuruluşu veya bankacılık dışı bir hizmet sağlayıcı, E-cüzdan tedarikçisi ile hesap açılması çerçevesinde yardımcı olabilir (" Banka veya Kurum "). Bu kapsamda FIDULINK, Müşteri'ye bir kuruluş listesi sunabilir, ancak kuruluşun kabulüne ve müşteri ile şirketi, iştiraki, şubesi, satış temsilcisinin uygunluğuna bağlı olarak kuruluşun seçiminden Müşteri sorumludur. ofis (İyi Durum, Faaliyetler, Destek, tesisler vb.). Müşteri, FIDULINK tarafından sağlanan kuruluşlar listesinden bir kuruluş veya bir üçüncü taraf kuruluş (yalnızca talep üzerine ve kuruluşun müşteri şirketinin hesabının açılmasını kabul edeceğine dair herhangi bir garanti olmaksızın) iki talep limiti dahilinde seçebilir ve Müşterinin ve/veya bankaların ve/veya kuruluşların reddedilmesi). Kredi kartları, çek defterleri veya İnternet bankacılığı erişimi gibi ek hizmetlerin başarılı bir şekilde uygulanması garanti edilmez ve olduğu gibi ve garantisiz olarak sunulur. Hizmet, yalnızca yürürlükteki yasalar tarafından belirlenen yasal amaçlar için kullanılabilir ve müşteri, faaliyeti ve fonlarının kaynağı ile ilgili tüm bilgileri ve banka veya finans kuruluşu veya FIDULINK tarafından talep edilen diğer soruları veya bilgileri sağlamayı taahhüt eder ve veya diğer FiduLink acenteleri veya diğer FiduLink Ortakları, FiduLink avukatları, FiduLink muhasebecileri veya diğer uyumluluk AML tipi kontrol acenteleri.

2.4 SUXYS ve FiduLink.com herhangi bir Cüzdan veya E-Cüzdan hizmeti sunmaz, www.FiduLink.com web sitesinde bulunan Cüzdan veya E-Cüzdan hizmetleri ve/veya alt alan adları ve diğer marka alan adları Hiltona firması tarafından sunulan bir hizmettir. (Ticari operasyonlar çerçevesinde profesyoneller için E-Cüzdan Tedarikçi ve Döviz Platformu) Etiket E-Cüzdan FiduLink adı altında. Müşteri, FiduLink.com web sitesindeki kayıt ve giriş bağlantısı ile ilgili olarak FiduLink.com ve alt alan adlarına veya SUXYS'ye hiçbir koşulda ve hiçbir şekilde başvuramayacağını kabul eder. Müşteri, talebi üzerine tanıtımını aldığı ve/veya yasal düzenlemeye tabi veya düzenlemeye tabi olmayan kuruluşlarla veya diğer finans veya bankacılık kuruluşlarıyla bir ihtilaf halinde, talebi üzerine FiduLink.com ve SUXYS'yi tüm kovuşturmalardan muaf tutar. menşe ülkelerindeki finansal kuruluşlar.

3 - Hizmetleri reddetme hakkı

FIDULINK.com ve/veya SUXYS, Müşteriye sunduğu hizmetlerin tamamını veya bir kısmını sebep göstermeksizin veya açıklama yapmadan reddetme hakkını saklı tutar ve bu retten hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. FIDULINK.com veya alt alan adları veya SUXYS veya SUXYS Temsilcisi, SUXYS Avukat, SUXYS Muhasebecisi, SUXYS Ortakları ve AML uyumluluğu türündeki diğer kontrol aracıları tarafından hizmetlerin reddedilmesi durumunda hiçbir türde herhangi bir geri ödeme yapılamaz. Hizmet reddine maruz kaldınız, hukuk departmanımızla şu adresten iletişime geçebilirsiniz: avukat (@) fidulink.com, bu tür bir askıya alma veya hizmetlerin sona ermesinden sorumlu avukatımız tarafından herhangi bir işleme tabi tutulur). Kara Para Aklamayı Önleme (AML) doğrulamasının bir parçası olarak, FiduLink.com uyumluluk hizmeti ve alt alan adları ve SUXYS ile uyumlu (@) fidulink.com adresinden e-posta ile iletişime geçebilirsiniz, şirketlerin hizmetleri ve diğer anayasaları geçici veya kalıcı olarak engellenebilir. FiduLink.com ve alt alan adları, SUXYS, Avukatlar FiduLink.com, Avukatlar FiduLink.com, Muhasebeciler FiduLink.com, Merkez de ikamet FiduLink.com ve diğer Ortaklar, FiduLink.com Temsilcileri ve alt etki alanları tarafından. FiduLink.com veya SUXYS veya FiduLink.com acentelerine, FiduLink.com avukatlarına, FiduLink.com muhasebecilerine, ikametgah merkezlerine ve bunların personeline yönelik yanlış veya tehdit edici olarak kabul edilen sözlü veya yazılı veya fiziksel davranışlar bağlamında, hizmetlerin reddedilmesi ve / veya geri ödeme imkanı olmaksızın hizmetlere ve ürünlere anında erişim.

4 - Tavsiye sağlanması

FIDULINK tüm hizmetleri, yetki alanları, şirketlerin yasal biçimleri, vergiler ve seçtiğiniz yargı bölgesinde bir şirketin kurulmasıyla ilgili diğer bilgiler hakkında doğru ve doğru bilgi sağlamaya çalışsa da, FiduLink.com ve alt etki alanları ve SUXYS bunu yapmaz. Mahkemelerin kendisi tarafından ücretsiz olarak sunulan ve düzenli olarak yayınlanan bilgiler veya (Bireysel Vergilendirme, Tüzel Kişi Vergilendirmesi, Offshore Meclisi, Kara-Açık Deniz Meclisi, bireyler ve şirketler için Vergi muafiyeti) ile ilgili bilgiler dışında tavsiye sağlamak. FIDULINK.com ve/veya alt etki alanlarından veya SUXYS veya FiduLink Temsilcilerinden (FiduLink.com Avukatlar, FiduLink.com Avukatlar, FiduLink Muhasebeciler.com, FiduLink.com Agents ve diğer FiduLink.com ortaklarından veya FiduLink) herhangi bir yasal veya vergi tavsiyesi almamıştır. .com Tedarikçileri) veya diğer herhangi bir kurum veya gerçek veya tüzel kişi FiduLink.com ve alt alan adları veya SUXYS ile bağlantılı olarak. Şirketin kendi seçeceği yargı yetkisi alanında kurulması ve işletilmesi ile ilgili tüm gerekli yasal ve vergi tavsiyelerini almasını ve faaliyetlerin herhangi bir yetkili yargı yetkisinin yasalarını ihlal etmemesini sağlamak Müşterinin sorumluluğundadır. Müşteri, kuruluşundan sonra şirketinin hukuki, mali ve idari açıdan iyi olmasını sağlamayı kabul ve taahhüt eder. Müşteri(ler), SUXYS veya FiduLink.com veya alt alan adlarını, FiduLink.com Temsilcilerini, FiduLink.com Avukatlarını, FiduLink.com Muhasebecilerini ve diğer FiduLink.com Ortaklarını ve FiduLink.com Tedarikçilerini yargı seçimi ile ilgili tüm sorumluluklardan tamamen serbest bırakır, yasal şekil seçimi, şirket adının seçimi, şirket faaliyetinin seçimi, şirketin yönetimi, şirketin ve yöneticilerinin ve diğer hissedarların ve / veya diğer tedarikçilerin ve / veya işbirlikçilerinin uygun idari ve mali performansı ve diğer tüm kötü nedenler veya eylemler veya müşterinin işinin iyi yönetilememesi.

5 - Yasal hedefler

Müşteri, bir Sözleşmede verilen hakların hiçbirini yasa dışı, müstehcen, ahlaka aykırı veya karalayıcı amaçlarla kullanmayacağını ve FIDULINK, SUXYS, FiduLink.com Avukatlar, FiduLink.com Muhasebeciler, FiduLink.com Aracıları, FiduLink'i itibarsızlaştırmayacağını garanti eder. com İş Merkezleri, FiduLink.com Ortakları ve diğer FiduLink.com Tedarikçilerine herhangi bir şekilde. Müşteri hiçbir koşulda FIDULINK.com ve FiduLink.com Temsilcileri, FiduLink.com Avukatlar, FiduLink.com Muhasebeciler, FiduLink.com İş Merkezleri, FiduLink.com Ortakları ve diğer FiduLink Tedarikçileri.com adlarını hiçbir koşulda kullanamaz veya ilişkilendiremez. tamamen veya kısmen ticari amaçlarla. Uygulanabilir olduğunda, FIDULINK ve/veya SUXYS, FiduLink.com Avukatları, FiduLink.com Temsilcileri, FiduLink.com Muhasebecileri, FiduLink.com İş Merkezi, FiduLink.com Ortakları, FiduLink.com Tedarikçileri, herhangi bir yetkili resmi soruşturma ile işbirliği yapma hakkını saklı tutar. Müşteriye karşı bir ihlal iddiası olması durumunda (Müşteri, FiduLink.com, SUXYS, FiduLink.com Temsilcileri, FiduLink.com Avukatları, FiduLink.com Muhasebecileri, FiduLink.com Ortakları ve diğer Tedarikçilerin FiduLink.com'un tüm gizlilik sözleşmelerini feshettiğini tamamen kabul eder. SUXYS veya FiduLink.com'dan talepte bulunan yetkililerle tam işbirliği sunmak için.)

6 - Kara para aklama ve durum tespiti

Müşteri ve ortakları, hissedarları ve şirketin veya şirketlerin, yan kuruluşlarının, şubelerin kuruluşunda görev alan diğer sorumlu kişiler, FIDULINK.com'a, FiduLink.com Temsilcilerine, FiduLink.com Avukatlarına, FiduLink.com Muhasebecilerine, Merkezler FiduLink.com işletmesi, FiduLink.com Ortakları ve diğer FiduLink.com Tedarikçileri, Şirketin kara para aklama ve durum tespiti ile mücadelede yürürlükteki mevzuata uymasını sağlamak için bunlar tarafından gerekli görülen tüm bilgiler. FIDULINK'e sağlanan bilgilerin doğru, kesin, doğrulanabilir ve kaliteli olmasını sağlamak Müşteri'nin sorumluluğundadır. Müşteri ayrıca FIDULINK.com'a, FiduLink.com Temsilcilerine, FiduLink.com Avukatlarına, FiduLink.com Muhasebecilerine, FiduLink.com Ortaklarına ve diğer FiduLink.com Tedarikçilerine bir Şirkete sunulan mal veya fonların doğrudan veya dolaylı olarak, suç gelirleri veya diğer herhangi bir yasa dışı faaliyet. FIDULINK.com, FiduLink.com Avukatlar, FiduLink.com Acenteleri, FiduLink.com Muhasebeciler, FiduLink.com İş Merkezleri, FiduLink.com Ortakları ve FiduLink.com Tedarikçilerinin yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerine izin vermek için Müşteri, FIDULINK.com'u ,, FiduLink.com Avukatları, FiduLink.com Acenteleri, FiduLink.com Muhasebecileri, FiduLink.com İş Merkezleri, FiduLink.com Ortakları ve FiduLink.com Tedarikçileri, ekonomik yararlanıcı, hissedarlar ve yöneticilerle ilgili herhangi bir değişiklik hakkında tam ve hızlı bir şekilde bilgilendirilir. şirket. Müşteri tarafından belirtilen ekonomik hak sahipleri, Sözleşme'nin gerektirdiği şekilde bir "form" veya "elektronik form" fiziksel veya dijital olarak imzalayacaktır. Müşteri, FIDULINK.com'u, FiduLink.com Avukatlarını, FiduLink.com Temsilcilerini, FiduLink.com Muhasebecilerini, FiduLink.com İş Merkezlerini, FiduLink.com Ortaklarını ve FiduLink.com Tedarikçilerini gecikmeksizin şirketinin faaliyetlerinin doğası hakkında bilgilendirecektir. ve herhangi bir değişiklik, FIDULINK.com, FiduLink.com Avukatları, FiduLink.com Temsilcileri, FiduLink.com Muhasebeciler, FiduLink.com İş Merkezleri, FiduLink.com Ortakları ve FiduLink.com Tedarikçilerinin önceden yazılı iznine tabi olacaktır. Müşteri ve şirketin hissedarları ve diğer hak sahipleri, şirketin kurulmasından itibaren 30 gün içinde www.IDST-WORLD.com (https://idst-world.com) (Lite veya Lite + Minimum sertifika Tüm kullanıcılar için kimlik doğrulama zorunludur.Müşterinin www.IDST-WORLD.com (https://idst-world.com ) (Lite veya Lite) çözümü ile AML ve KYC doğrulaması yapması gerekecektir. + sertifika asgari). Müşteri, FiduLink.com ve/veya SUXYS, FiduLink.com Avukatları, FiduLink.com Temsilcileri, FiduLink.com Muhasebeciler, FiduLink.com İş Merkezleri, FiduLink.com Ortakları ve FiduLink.com Tedarikçilerini tüm sorumluluklarından muaf tutar ve şirket her türlü dolandırıcılık kurmak amacıyla. Ulusal veya uluslararası mevzuata uygun olarak FiduLink.com ve SUXYS, FiduLink.com avukatları, FiduLink.com acenteleri, FiduLink.com muhasebecileri, FiduLink.com iş merkezleri, FiduLink.com ortakları ve Tedarikçileri FiduLink.com zorunlu bir Kara Para Aklamayı Önleme uygular müşterileri için doğrulama ve kontrol süreci: ICI . Müşteri, bir dolandırıcılığın doğrulanması veya tespitinin bir parçası olarak, davaya ilişkin tüm masrafların yanı sıra yasal ve koruma masraflarını üstlenmeyi kişisel ve tam müşterek ve birkaç garanti ile çekincesiz ve sınırsız olarak kabul eder. , doğrulama, savunma masrafları. ve diğer masraflar… ve FiduLink.com'un kendisi ve FiduLink.com veya SUXYS, FiduLink.com avukatları, FiduLink.com acenteleri, FiduLink.com muhasebecileri, FiduLink.com iş merkezleri, FiduLink'e yönelik talep edebileceği zarar ve menfaatleri üstlenmek. .com Ortakları ve FiduLink.com Tedarikçileri, miktar ve süre sınırı olmaksızın ve FiduLink.com veya Suxys'den talep üzerine, FiduLink.com avukatları, FiduLink.com acenteleri, FiduLink.com muhasebecileri, FiduLink.com İş Merkezleri, FiduLink.com Ortakları ve FiduLink.com Tedarikçileri.

7 - Müşterinin yükümlülükleri

Durum tespiti ile ilgili destekleyici belgelerin sağlanması, özellikle ve ayrıntılı olmaksızın şunları içerebilir: kimlik belgelerinin tasdikli asıl nüshaları, 3 aydan daha kısa tarihli adres ispatı, banka referans mektupları, şirket belgelerinin tasdikli asıl nüshaları ve ayrıca Varsa onaylı tercümelerin, noter tasdiki, apostil ve diğer dijital sertifikaların (IDST WORLD) asılları olarak. Tüm sertifikalar, geçerli yargı alanının gereksinimlerine ve FIDULINK.com, FiduLink.com Avukatlar, FiduLink.com Temsilcileri, FiduLink.com Muhasebeciler, FiduLink.com İş Merkezleri, FiduLink.com Ortakları ve Tedarikçilerinden gelen talimatlara göre üretilmelidir. FiduLink.com.tr Müşteri, FIDULINK.com ve FiduLink.com avukatları, FiduLink.com acenteleri, FiduLink.com muhasebecileri, FiduLink.com iş merkezleri, FiduLink hizmetleri başlamadan önce durum tespiti yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli belgeleri sunmakla yükümlüdür. com Ortakları ve FiduLink.com Tedarikçileri, Uygunlukları ve FiduLink.com veya SUXYS'den veya doğrudan müşteriden açıkça talep eden diğer hizmetler veya yetkililer.

Not: Yalnızca ikamet edilen ülkenin Noterliği, ikamet edilen şehrin Belediye Binası, Büyükelçilikler, ikamet edilen şehrin Polis karakolu, ikamet edilen ülkenin Kamu Avukatları (belirli koşullar altında) kabul edilebilir. Herhangi bir belge sahtekarlığı girişimi veya sunulması veya uyumlu olmayan belgelerin sunulması, FiduLink.com hizmetlerinin derhal askıya alınmasına neden olacaktır.

8 - Ücretler ve ödeme koşulları

genellikle

8.A.1.1 Müşteri, sipariş verirken FIDULINK.com, FiduLink.com Avukatları, FiduLink.com Temsilcileri, FiduLink.com Muhasebeciler, FiduLink.com İş Merkezleri, FiduLink.com Ortakları ve FiduLink Tedarikçileri .com tarafından talep edilen ücretleri ödemeyi taahhüt eder. şirket paketi veya diğer hizmetler. FIDULINK.com ücret tarifesi, FIDULINK.com web sitesinde yayınlanan ücret listesinde görünür (www.fidulink.com ve alt alanlar ve/veya FiduLink Marketplace veya Applications) ve platformları. Müşteri, web sitesinde ve diğer uygulamalarda belirtilen masraflara ek olarak, yönetim kurulu üyeleri, hissedarlar veya sekreterlerin toplantılarına davet veya katılım sırasında oluşan masraflar, toplantı masrafları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, katlanılan tüm masrafları tazmin etmek zorunda olduğunu kabul eder. veya herhangi bir olağanüstü genel kurul toplantısına katılma, her türlü bildirim veya beyannamenin iletilmesine ilişkin masraflar ve benzeri tüm masraflar. FIDULINK.com, ancak ücretlerin tamamının ödenmesinden sonra bir yürütme aşamasına başlar.
Tüm ücretler ve ücretler FIDULINK.com tarafından belirlenen para biriminde ödenebilir, mevcut para birimleri GBP, AED, EUR, USD, CAD, SGD, NZD, AUD, TRY, PLN, RON, SEK, HKD, NOK, JPY , CHF'dir. , MXN, DKK, ILS, HUF, ZAR, ETH, BTC, EURS, SUXYS token, USDT (EUR para birimine göre döviz kuru). Müşteri, herhangi bir hizmet, garanti veya sorumlulukla ilgili taleplerden ücret ve masrafları alıkoyma yetkisine sahip değildir. Aynı şekilde, Müşterinin mahsup hakkı da burada hariç tutulmuştur. FiduLink.com, döviz kurunu web sitelerinde ve çeşitli pazaryerlerinde ve mobil uygulamalarda düzenli olarak günceller.

8.A.1.2 Bitcoin'de Ödeme.

FIDULINK, değişim para birimi olarak Euro ile bitcoin cinsinden ödemeleri kabul eder. Müşteri, kripto varlıkta ani bir düşüş olması durumunda ödemenin ayarlamaya tabi olabileceğini kabul eder. FIDULINK, Bitcoin ile ödeme yapmayı reddetme hakkını saklı tutar.

8.A.1.3 Ethereum'da Ödeme.

FIDULINK, döviz cinsi olarak Euro ile Ethereum'daki ödemeleri kabul eder. Müşteri, kripto varlıkta ani bir düşüş olması durumunda ödemenin ayarlamaya tabi olabileceğini kabul eder. FIDULINK, Ethereum'da ödeme yapmayı reddetme hakkını saklı tutar.

8.A.1.4 Western Union ile ödeme.

FIDULINK, transfer para birimi olarak Euro kullanan Western Union ödemelerini kabul eder. Müşteri, Western Union'ın masraflarını üstlenmeyi kabul eder. FIDULINK, Western Union tarafından yapılan ödemeyi reddetmeme hakkını saklı tutar. Yalnızca Western Union ödemelerinde kullanılabilir (Banka Hesabı Transfer Modu).

8.A.1.5 MoneyGram'da Ödeme.

FIDULINK, MoneyGram'da transfer para birimi olarak Euro ile yapılan ödemeleri kabul eder. Müşteri, MoneyGram'ın masraflarını üstlenmeyi kabul eder. FIDULINK, MoneyGram tarafından yapılan ödemeyi reddetmeme hakkını saklı tutar. Yalnızca MoneyGram ödemelerinde kullanılabilir (Banka Hesabı Transfer Modu).

8.A.1.6 USDT olarak ödeme.

FIDULINK, döviz kuru olarak USD ile USDT cinsinden ödemeleri kabul eder. Müşteri, değişim ve FiduLink.com E-Cüzdanına aktarım masraflarını üstlenmeyi kabul eder. FIDULINK, USDT tarafından yapılan ödemeyi reddetmeme hakkını saklı tutar.

8.A.1.7 EURS cinsinden ödeme.

FIDULINK, döviz kuru olarak USD ile EURS cinsinden ödemeleri kabul eder. Müşteri, değişim ve FiduLink.com E-Cüzdanına aktarım masraflarını üstlenmeyi kabul eder. FIDULINK, EURS ile ödeme yapmayı reddetme hakkını saklı tutar.

8.A.1.8 SUXYS Token'da Ödeme.

FIDULINK, takas para birimi olarak USD ile SUXYS Token cinsinden ödemeleri kabul eder. Müşteri, değişim ve FiduLink.com E-Cüzdanına aktarım masraflarını üstlenmeyi kabul eder. FIDULINK, SUXYS Token tarafından yapılan ödemeyi reddetme hakkını saklı tutar.

FiduLink.com nakit ödeme yapmamaktadır. Müşteri, çevrimiçi ödemelerinin bir parçası olarak veya bir FiduLink.com şubesinde yukarıdaki ödeme yöntemlerinin kullanılmasını kabul eder.

Şirket, İştirak, Şube Kuruluşu ve Yönetimi

8.2. Yıllık maliyetlere ek olarak Müşteri, bir Şirket, şube veya yan kuruluş oluşturulmasına izin vermek için FIDULINK'e tek bir toplu ödeme yapmalıdır (“kuruluş maliyetleri”). Kuruluş ücretleri yargı yetkisine göre değişir ve Şirketin tescilli bir merkezinin (adres) sağlanmasını, yerleşik bir temsilcinin sağlanmasını ve Şirketin faaliyete geçtiği ilk günden itibaren tam olarak faaliyet gösterebilmesi için tüm belgeleri içerir. yani: yerel sicil tarafından verilen kuruluş belgesi; durumlar; müdürün atanması ve hisselerin ve hisse senedi(ler)inin dağıtımına ilişkin karar.

Yıllık ücret, Şirketin tescili veya yenilenmesinin ardından yıllık olarak ödenecek sabit bir ücrettir. Söz konusu yargı yetkisinin yerel yasaları ile ilgili olarak Şirketin bakımını ve ayrıca ilgili yargı alanının kayıtlı ofisinin, kayıtlı temsilcisinin ve devlet ücretlerinin yenilenmesini içerir. Bu ücretler iade edilmez.

Müşteri, devlet vergileri, harçlar, vergiler ve üçüncü şahıslara yapılan diğer ödemeler gibi diğer tüm vergilerin yanı sıra, ödemeler ve tüm haklı cepten yapılan harcamalar da dahil olmak üzere, direktörlerin veya mütevelli hissedarların ücret ve transfer tazminatlarından FIDULINK.com'a karşı sorumludur. .

Müşteri, FIDULINK'in yıllık ücretleri gözden geçirme hakkını kabul eder. Ücret yapısındaki herhangi bir değişiklik, ücretlerin ilgili olduğu dönem için hizmetlerin başlamasından en az bir ay önce Müşteriye bildirilecektir. Müşteri, FIDULINK'den kaynaklanan ücretleri kendi adına düzenlenmiş geçerli bir Visa veya MasterCard kredi kartı kullanarak veya banka havalesi ile ödeyebilir. FIDULINK'e bir ödeme aracı olarak bir kredi kartının (veya benzer bir enstrümanın) verilerini ileten müşteriler, FIDULINK'in kredi kartlarına tüm masrafların ve / veya harcamaların, vergilerin, Hizmet ile bağlantılı olarak FIDULINK ve diğer tüm haklı ödemeler veya küçük harcamalar. Müşteri ayrıca FIDULINK'in kart üzerindeki verileri bu Genel Koşullar ve Gizlilik Politikası uyarınca kaydedebileceğini ve kullanabileceğini kabul eder.

8.2.1.A - Yasal Adres Temini

FiduLink.com, pakete dahil olması halinde, yetki bölgelerine ve paketlere bağlı olarak 3 ay, 6 ay, 12 aylık bir süre için müşteri başına oluşturulan şirket için yasal bir adres sağlayabilir. Müşteri, FiduLink.com, FiduLink.com iş merkezleri, FiduLink.com muhasebecileri, FiduLink.com acenteleri, FiduLink.com ortakları ve diğer FiduLink.com tedarikçilerinin kullanım koşullarının yanı sıra tam sorumluluk kabul eder. FiduLink.com, FiduLink.com Temsilcileri, FiduLink.com Avukatları, FiduLink.com Muhasebecileri, FiduLink.com Ortakları ve Tedarikçileri FiduLink.com, genel kullanım koşullarına uyulmaması durumunda otomatik ödeme hizmetlerini sonlandırma hakkını saklı tutar. ve FiduLink.com hizmetleri rezervasyonsuz ve habersiz. Müşteri, FiduLink.com'un genel satış ve hizmet koşullarını okuyup anladığını kabul ve beyan eder. Müşteri, FiduLink.com'a bildirimde bulunmadan ve FiduLink.com'dan yazılı izin almadan FiduLink.com adreslerini kullanamayacağını kabul eder. Müşteri, FiduLink.com'un, büyük paketlerin ve diğerlerinin önceden yazılı izni olmadan hiçbir durumda müşterileri, ortakları, tedarikçileri ve ikamet ettiği yerde diğer toplantıları kabul edemez. FiduLink.com, müşterinin şirketi adına FiduLink.com tarafından sağlanan adrese bir mektup alındığını müşterilere bildirmeyi taahhüt eder (posta kredisinin yeniden yüklenmemesi durumu hariç). Müşteri, FiduLink.com tarafından sağlanan adres hizmetlerinin ödeme yapılmadığı 1. günden itibaren FiduLink.com'un posta alım hizmetlerini askıya aldığını kabul eder. Yönetim kontrolü yapılması durumunda, müşteri, FiduLink.com tarafından sağlanandan başka bir yeri idareye ve masrafları kendisine ait olanlara vermeyi veya FiduLink'in müsaitlik sınırları dahilinde bir ofis veya özel toplantı odası kiralamayı kabul eder. .com . FiduLink.com, müşteriye toplantı odası kiralama veya ofis kiralama hizmeti vermeyi reddetme hakkını saklı tutar.

BORÇ VEYA KREDİ KARTI İLE ÖDEMELER İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

8.3. Yıllık ücretin ödenmesi vadesi gelmişse ve FIDULINK tarafından düzenli olarak faturalandırılmasına ve Müşteriyi bu tür bir hatadan haberdar etmek için makul çabalara rağmen gecikmişse, Müşteri, FIDULINK'in Müşterinin (banka veya kredi) kartından para çekebileceğini kabul eder. Şirketin iyi bir kayıt statüsüne kavuşturulması için verilen herhangi bir ceza veya para cezası da dahil olmak üzere bu nitelikteki herhangi bir ödenmemiş tutar.

Bu durumda, Müşteri ayrıca, FIDULINK'in, Müşterinin şirketine ilişkin yıllık kayıt ücretlerini ödemek için borçlandırma tarihinden itibaren 60 güne sahip olacağını ve kayıt cezası olarak borçlandırılan herhangi bir meblağın da dahil olacağını kabul eder. 60 günlük bekleme süresiyle ilgili herhangi bir ek ceza tutarı.

Anonim bir banka kartı ile ödeme yapılması veya banka kartı sahibinin adının belirtilmemesi durumunda, müşteri banka kartının numarasının yanı sıra hamilinin adı ve adresinin de belirtildiği bir banka hesap özeti sunmayı kabul eder. . banka kartının. Müşterinin kart sahibi olmaması durumunda, pasaportu ve - 3 aylık adres kanıtı ile müşterinin ödemesine ve siparişine ilişkin sözleşmenin yazılı teyidini ibraz etmesi gerekmektedir.

8.4. MÜŞTERİ, ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN KART ÖDEMELERİNİ MÜŞTERİ ADINA YAPTIĞI ÖLÇÜDE, MÜŞTERİ, KART SAHİBİNİN ÖDEMEYİ, KARTIN KULLANIMINI VE KART VERİLERİNİN GENEL ŞARTLARA GÖRE İŞLENMESİNİ İZİN ETTİĞİNİ GARANTİ VERİR. GİZLİLİK POLİTİKASI. MÜŞTERİ, SAHİBİNDEN INFO (@) FIDULINK.COM ADRESİNDEN E-POSTA YOLUYLA ELDE EDİLEBİLECEĞİ MODELİ İMZALAMAK VE SAHİBİNİN BEYANINA UYMAK ZORUNLUDUR.

Bankacılığa Giriş

8.5. Müşteri, bankacılığa giriş ve bir banka hesabının açılmasıyla ilgili hizmetlerinin sağlanması için FIDULINK'e toptan borçludur. Bu idari ücretler herhangi bir zamanda önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Yönetim ücretleri, müşterinin FIDULINK platformlarında tercihine bağlı olarak GBP, EUR, USD, CAD, SGD, NZD, AUD, PLN, BTC cinsinden ifade edilir. Müşteri, FIDULINK hizmeti vermeye ve kuruluş (lar) ile iletişim kurmaya başlamadan önce idari ücretleri ödemek zorunda kalacaktır. Müşteri, idari ücretleri FIDULINK'e geçerli bir Visa veya MasterCard kredi kartı kullanarak ve kendi adına veya banka havalesi ile ödeyebilir. Ödeme aracı olarak kredi kartına ait verileri FIDULINK'e ileten müşteriler, FIDULINK'in, talep edilmesi halinde kurye hizmetinin bedeline ek olarak seçtikleri hesap için idari ücretlerin tam tutarını kredi kartlarına fatura etmesini kabul ederler.

Marketplace-FiduLink.com veya App-FiduLink.com Müşteri Hesabı veya MY-OFFICE Alanı

Müşteri, çevrimiçi sipariş verirken FIDULINK'in özel bir hesap oluşturmasını kabul eder. Müşteri, FIDULINK'in hesabına erişimin tam güvenliğini sağladığını kabul ve temin eder. Müşteri, FIDULINK ve SUXYS'yi kendi ihmali ve şifresinin veya erişim giriş bilgilerinin temel güvenlik unsurlarına uymaması durumunda tüm sorumluluklardan muaf tutar. Bir hesap ihlali veya hileli kullanım durumunda müşteri, FIDULINK'in bu hesaba erişimi gecikmeksizin ve müşteriye bir sebep göstermeksizin engellediğini kabul eder. Müşteri, hesabının güvenliğinden ve şifresine ve girişine sahip tek kişinin kendisi olduğunu erişimlerinden münhasıran sorumlu olduğunu kabul eder.

Müşteri, faturalar ve diğer müşteri alanları gibi kişisel verilerinin FiduLink.com ve SUXYS tarafından barındırılmasını kabul eder. Müşteri, FiduLink.com web sitesinde yayınlanan hizmet ve güvenlik koşullarını tamamen kabul eder (ayrıca bkz. https://fidulink.com/policy-privacy/). Müşteri, FiduLink.com ve SUXYS'nin herhangi bir zamanda, kendisine herhangi bir bildirimde bulunmaksızın ve herhangi bir gerekçe veya bildirimde bulunmaksızın verilerinin barındırılmasına son verebileceğini kabul eder. Müşteri, sipariş verdikten ve FiduLink.com tarafından onaylandıktan sonra misafir müşteri hesabının otomatik olarak oluşturulmasını veya nihai müşteri hesabına dönüştürülmesini kabul eder.

Müşteri, FiduLink.com sitesinde veya domainler veya Marketplace veya Uygulamalar altında verdiği siparişi doğrularken, bu sözleşmenin elektronik imzasını (sipariş verirken genel satış ve kullanım koşullarının doğrulanması ve kabulü ile) kesin ve eksiksiz olarak kabul eder. orijinal sözleşmenin değeri. Siparişi onaylayarak, satış ve kullanım koşullarını kabul ettiğine dair kutucuğu onaylayarak sözleşmenin elektronik imzasının kullanımını kesin ve herhangi bir sınırlama olmaksızın kabul etmekte ve Müşteri'nin genel satış ve kullanım koşullarını okuyup anladığını ve kabul ettiğini beyan etmektedir. FiduLink.com ve alt alanları ile Pazar Yeri ve Uygulamaları.

FiduLink.com ve SUXYS, herhangi bir yeni şirket, yan kuruluş veya şube oluşturma için talep üzerine müşterinin kullanımına "MY-OFFICE Lite" alanı sağlar. Bu alan, bir şirketin, yan kuruluşun veya şubenin oluşturulmasıyla ilgili bilgilerin yanı sıra bir dizi ücretsiz araç içerir. Bu alan, kullanım koşullarına uyulmaması veya FiduLink.com tüzüğüne uyulmaması durumunda herhangi bir zamanda FiduLink.com tarafından askıya alınabilir veya devre dışı bırakılabilir. Müşteri, FiduLink.com ve SUXYS'den talebi üzerine bu özel ve boş alana bir yıllık belirli bir süre için ücretsiz erişim sağladığını kabul eder. Müşteri, “MY OFFICE Lite” alanına herhangi bir bağlantı yapmadan önce FiduLink.com tüzüğünün yanı sıra kullanım kurallarını ve koşullarını okuyup anladığını ve kabul ettiğini onaylar. Müşteri, bu alanın tek sahibi ve kullanıcısı olduğunu kabul eder ve müşteri tarafından izinsiz giriş veya kötü niyetli bağlantı veya diğer veri sızıntıları ve şifresinin kaybolması durumunda FiduLink.com ve SUXYS'yi tüm sorumluluklardan muaf tutar. Müşterinin açık talebi üzerine FiduLink.com tarafından sunulan bu ücretsiz ve özel alanın güvenliğinden münhasıran sorumlu olmak.

FiduLink.com ve SUXYS, elindeki güvenlik araçlarını kullanarak çeşitli platformlarını mümkün olduğunca güvenli hale getirmeye çalışır, bu nedenle FiduLink.com ve SUXYS, müşteri verilerinin kısmen veya tamamen kaybolması durumunda maruz kalınan zararlardan sorumlu değildir. veya olası Hacker'lar veya diğer suç grupları tarafından kötü niyetli bir şekilde dağıtılması. Ancak FiduLink.com, müşterilerimizle ilgili herhangi bir hassas veriyi veya herhangi bir belgeyi çevrimiçi olarak barındırmadığımıza ve platformlarımızda 24/24 ve 7/7 koruma ve izleme hizmetimiz olduğuna dikkatinizi çeker.

Bir Direktörün Atanması

8.6. Müşteri, FIDULINK'e vekâlet verir ve FIDULINK'e ibraz edilen sipariş formuna göre bir şirketin müdürü olarak atanacak ve halihazırda bir yetki kabul beyannamesi imzalamamış olan tüm kişilerin, müdür olarak görevlerini kabul ettiklerini tasdik eder. Şirketin tescil zamanı ve yönetici olarak atanan her gerçek kişinin 18 yaşını doldurmuş olması. Ayrıca bunlar, yöneticinin atanması ve yükümlülükleri hakkında bilgilendirilmiş bir rızaya tabi olduğunu onaylar.

Bir Direktörün Atanması

8.6.1 Müşteri, FIDULINK'e yetki verir ve FIDULINK'e ibraz edilen sipariş formuna göre bir şirketin Direktörü olarak atanacak ve henüz bir görev kabul beyanını imzalamamış olan tüm kişilerin gerçekten de müdür olarak ofisine onay verdiklerini onaylar. Şirketin kayıt zamanı ve yönetici olarak atanan her gerçek kişinin 18 yaşını doldurmuş olduğu. Ayrıca bunlar, müdürün atanması ve yükümlülüklerinin bilgilendirilmiş rızasına tabi olduğunu onaylar.

Sekreterin Atanması

8.6.1 Müşteri, FIDULINK'e yetki verir ve FIDULINK'e sunulan sipariş formuna göre bir şirketin Sekreteri olarak atanacak tüm kişilerin (Yönetmen atanması durumunda zorunlu ve zorunlu kayıt) ve henüz imzalamamış olanların Şirketin tescili sırasında görevin kabul edildiğine dair bir beyanname gerçekten de onların Sekreter olarak görev yapmalarına rıza göstermiş ve müdür olarak atanan her gerçek kişinin 18 yaşına ulaşmış olduğunu belirtmiştir. Ayrıca, sekreterin atanması ve yükümlülüklerinin bilgilendirilmiş rızasına tabi olduğunu onaylayanlar.

Diğer katkıda bulunan hizmetler

8.7. Müşteri, üçüncü şahıs hizmet sağlayıcıları ile bir bağlantıyla ilgili hizmetlerinin sağlanması için veya üçüncü şahıs sağlayıcılardan bu tür hizmetlerin alınması için başvuruda bulunma amacıyla yardım için iade edilmeyen bir götürü meblağ için FIDULINK'e borçludur. Bu meblağ yalnızca FIDULINK'in masraflarını karşılamak için toplanır. Müşteri, FIDULINK'in Müşteri ile üçüncü şahıs hizmet sağlayıcı arasında kurulan herhangi bir sözleşmeye dayalı ilişkiye taraf olmayacağını kabul eder. Müşteri, FIDULINK'in Müşteri tarafından kabul edilmesi durumunda üçüncü şahıs hizmet sağlayıcısından bir iş tanıtıcı primi alacağını kabul eder ve Müşteri bu primin geri alınmasıyla ilgili herhangi bir iddiadan açıkça feragat eder.

9 - İletişim ve talimatlar

Müşteri ve FIDULINK, FIDULINK'in gönderebileceği FIDULINK internet portalı veya faks, SUBJECT yoluyla posta, e-posta, e-posta yoluyla birbirlerine talimatlar, bildirimler, belgeler veya başka herhangi bir iletişim gönderebilir. e-posta ile eklenen masraf raporları veya ücretler. Müşteri ve FIDULINK, tüm talimatları, bildirimleri, belgeleri veya diğer her türlü iletişimi kanıt olarak saklamalıdır. FIDULINK'e yönelik tüm iletişimler, merkez ofisine veya FIDULINK'in herhangi bir zamanda Müşteriye yazılı olarak bildireceği başka herhangi bir adrese gönderilecek ve Müşteriye yönelik tüm iletişimler, kendi adresine veya Müşteri dışındaki herhangi bir adrese gönderilecektir. yazılı olarak onaylanması gereken poste restante talimatı da dahil olmak üzere FIDULINK'i her zaman yazılı olarak bilgilendirmiş olacaktır. FIDULINK'in gerektiğinde Müşteri ile her zaman iletişim kurabilmesi gerektiğinden, Müşteri, adresini, e-posta adresini veya telefon / faks numarasını değiştirmesi durumunda derhal FIDULINK'i bilgilendirmeyi taahhüt eder. Müşterinin belirli bir şirket veya birkaç şirket için tüm FIDULINK hizmetlerini feshetmeyi planlaması durumunda, e-posta ile yapılan herhangi bir fesih bildirimi adresine gönderilmelidir. info@fidulink.com .

10 - Veri işleme ve koruma

10.1. FIDULINK, Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin (RGPD / GDPR) tanımına göre, tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişiye ilişkin bilgileri içeren ve aynı zamanda "veri sahibi" olarak da anılan kişisel verileri işleyecektir. Tanımlanabilir bir gerçek kişi, doğrudan veya dolaylı olarak, özellikle ad, kimlik numarası, konum verileri, bağlantı tanımlayıcı gibi bir tanımlayıcıya atıfta bulunarak veya belirli bir veya daha fazla faktörle tanımlanabilen bir kişidir. bu gerçek kişinin fizyognomik, fizyolojik, genetik, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliği.

Veri işleme, toplama, kayıt, organizasyon, yapılandırma, depolama, geri alma gibi kişisel veriler üzerinde otomatik veya manuel olarak gerçekleştirilen herhangi bir işlem veya işlem kümesi anlamına gelir. danışma, uyarlama veya değiştirme, kullanma, iletme yoluyla iletişim, bu tür verilerin yayılması, silinmesi veya imhası ve ayrıca verilerin sağlanması, düzenlenmesi veya birleştirilmesi, bunların kısıtlanması veya silme.

Kişisel verilerin alıcıları, FIDULINK grubunun taşeron veya yardımcı olarak hareket eden şirketlerini, hizmetlerle ilgili yargı alanlarında ikamet eden aracıları, BT ve telekomünikasyon tedarikçilerimizi, Müşterinin sahip olduğu bankalar dahil olmak üzere diğer üçüncü taraf tedarikçileri içerir. açıkça sunulmak istenen, şirketlerin kamu sicilleri veya yasal makamlar. Bu açıklamaların her biri GDPR'ye uygun olarak yapılacak ve üçüncü taraflarla olan ilişkilerimiz, her iki tarafın da veri sahiplerinin kişisel verilerini işleyen herkes için gizlilik görevi gibi GDPR yükümlülüklerini yerine getirdiği sözleşmeye dayalı olacaktır.

Müşterinizi tanıma yükümlülüklerine ("KYC") uymak ve hizmetlerin doğru bir şekilde sunulmasını sağlamak için işlenen veriler, Ad ve soyad, uyruk, doğum tarihi, ikametgah gibi Müşterinin ayrıntılarını içerir. ikamet adresleri, pasaport numaraları, pasaport geçerlilik tarihleri ​​ve tanımlanabilir kişilerin iletişim bilgilerinin yanı sıra bu kişisel verileri ve Müşterinin hizmetlere ilişkin talimatlarını doğrulayan destekleyici belgeler. KYC işlemi ISDT WORLD uygulaması (www.idst-world.com) ile gerçekleştirilir.

Müşteri, kişisel verilerini sözleşme ilişkisi boyunca FIDULINK ile güncel tutma ve FIDULINK tarafından öngörülen formlarda güncel tutma yükümlülüğü ile bağlantılı destekleyici belgeleri sunma yükümlülüğüne sahiptir.

10.2. FIDULINK veya yerleşik temsilci, kişisel verileri, uygun olduğu durumlarda veri denetleyicisi olarak kalan FIDULINK adına bir alt yüklenici olarak işleyebilir. Verileri paylaştığımız taraflarla ilgili daha fazla bilgi Gizlilik Politikamızdan edinilebilir.

10.3. Müşteri, FIDULINK ile iletişime geçerek veya bir e-posta göndererek daha fazla bilgi alabileceğini kabul eder. info@fidulink.com . Tüm iletişim İngilizce yapılacaktır. FIDULINK tarafından tamamen kendi takdirine bağlı olarak, yalnızca Müşteriye nezaketen başka herhangi bir dil kullanılabilir.

10.4. Müşteri, rızasını geri çekme hakkına sahip olduğu konusunda bilgilendirilir. İznin geri çekilmesi, işlemenin geri çekilmesinden önceki yasallığını veya yasal yükümlülüklere uyum gibi işlemeyi haklı çıkaran başka bir neden varsa işlemenin devamının yasallığını etkilemez.

Müşteri, FIDULINK'e, kişisel verileri Müşteri tarafından FIDULINK'e iletilen herhangi bir üçüncü taraf veri sahibinin tam onayını aldığını ve bu rızanın, kişisel verilerinin FIDULINK tarafından veya FIDULINK aracılığıyla işlenmesini kapsadığını garanti eder. bu üçüncü taraf veri konusu, hizmet sağlama veya ihtiyati yükümlülüklere uygunluk nedenleriyle.

10.5. FIDULINK'in, yöneticilerinin, çalışanlarının veya aracılarının verileri gizli tutması gerekir. Tüm güvenlik önlemlerine rağmen, e-posta iletişimi ve kişisel finansal veriler dahil olmak üzere veriler, Müşteri ile FIDULINK arasındaki aktarım sırasında yetkisiz üçüncü şahıslar tarafından görüntülenebilir. FIDULINK ile iletişim kurmak amacıyla, Müşterinin, FIDULINK tarafından kullanılan protokolle uyumlu bir veri güvenliği protokolünü destekleyen tarayıcı yazılımı dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere üçüncü şahıslar tarafından üretilen yazılımı kullanması gerekebilir. .

10.6. Bu madde bağlamında sağlanan bilgiler, veri korumanın kısmi bir sunumunu oluşturur. Bu, bu amaçla sağlanan bağlantıda bulunan Gizlilik Politikamızda daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

11 - Yasal ehliyetsizlik

Müşteri, bu yetersizlik FIDULINK.com veya SUXYS'e yazılı olarak veya E-posta ile bildirilmediği sürece (onay alma koşulları altında), kendisi veya avukatları veya diğer üçüncü şahıslarla ilgili hukuki ehliyetsizlikten kaynaklanan her türlü zarar riskini üstlenecektir. FiduLink.com veya SUXYS'den gelen e-postada).

12 - Sorumluluk

12.1. Herhangi bir özel hükme halel getirmeksizin, FIDULINK'in, yöneticilerinin, çalışanlarının veya acentelerinin bir hata veya ihmalinden kaynaklanan herhangi bir hasar, FIDULINK, yöneticileri, çalışanları veya acenteleri brüt taahhüt etmediği sürece Müşteri tarafından karşılanmalıdır '' ihmal veya dolandırıcılık veya yürürlükteki yasalar kapsamında hariç tutulamayacak herhangi bir diğer sorumluluk. FIDULINK, mekanik arıza, grev, internet saldırısı, terör saldırısı, doğal afet, salgın gecikmesi veya herhangi bir personel, yönetim veya vasinin görevlerini yerine getirememesinden kaynaklanan kayıplardan sorumlu olmayacaktır.

12.2. Başka herhangi bir kişi, sistem, kurum veya ödeme altyapısının hata, başarısızlık, ihmal, eylem veya ihmalinden doğrudan veya dolaylı olarak kaynaklanan veya bunlardan kaynaklanan her türlü zarar Müşteri tarafından karşılanacaktır.

12.3. Ek Hizmetlerin uygulanamaması durumunda FIDULINK sorumlu tutulamaz. FIDULINK'in Ek Hizmetler konusundaki sorumluluğu, kesinlikle bağlı kuruluşlarının veya herhangi bir üçüncü şahsın seçimi, talimatı ve denetimi ile sınırlıdır.

12.4. Posta hizmetleri, telgraf, teleks, faks, telefon ve diğer iletişim araçlarının veya ulaşım araçlarının kullanımından kaynaklanan her türlü hasar veya kayıp ve özellikle gecikmeler, yanlış anlamalar, bozulmalardan kaynaklanan kayıplar, Üçüncü şahıslar tarafından yapılan kötü muamele veya kopyaların çoğaltılması, FIDULINK ciddi bir ihmalde bulunmadıkça Müşterinin sorumluluğundadır.

12.5. Sözleşmede öngörülen hizmetlerin ifası için gerekli iletişim araçlarından birinin veya Sözleşme'de verilen hizmetler çerçevesinde alınan herhangi bir posta veya çağrının başarısız olması durumunda FIDULINK sorumlu tutulamaz. FIDULINK, iletimin başarısız olduğu, eksik veya kaybolduğu durumlar da dahil olmak üzere talimatların kullanılması veya fakslanmasından kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu değildir.

12.6. Bir Banka hesabı açılması durumunda, FIDULINK, Banka ile Müşteri arasındaki ilişkide üçüncü taraf olarak hareket eder. Sonuç olarak FIDULINK, Banka ile Müşteri arasındaki ilişkiden hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. FIDULINK, Banka'nın bir çalışanı, temsilcisi veya bir yönetim üyesi olarak hareket etme yetkisine sahip değildir ve Banka adına imza atma veya herhangi bir yükümlülük altına girme iddiasında bulunmamaktadır. bankanın adı.

13 - Hizmetlerin süresi, feshi ve askıya alınması

genellikle

13.1. Herhangi bir Sözleşme, belirtilen süre boyunca sürer ve daha sonra, başlangıç ​​döneminin uzunluğuna eşit olan birbirini takip eden dönemler için otomatik olarak yenilenecektir. Diğer tüm hususlar için, herhangi bir Sözleşme aynı şartlar ve koşullar altında otomatik olarak yenilenecektir. FIDULINK veya Müşteri, diğer tarafa en az iki ay önceden yazılı bildirimde bulunarak herhangi bir Sözleşmeyi burada belirtilen süre boyunca veya herhangi bir uzatma veya yenileme süresinin sonunda feshedebilir. Fesih, bir tarafın fesih öncesinde ortaya çıkan veya fesih öncesinde yapılan herhangi bir eylem veya ihmalden kaynaklanan herhangi bir hak veya yükümlülüğüne halel getirmeyecektir. Haklı nedenlerle derhal fesih hakkı saklıdır.

13.2. Müşterinin yürürlükteki yasaları veya bu Genel Kullanım Koşullarını ve/veya Genelini ihlal etmesi durumunda, FIDULINK.com veya SUXYS, bağlı şirketler tarafından sağlanan ek Hizmetlere ilişkin bir Sözleşme de dahil olmak üzere, herhangi bir Sözleşmeyi ve hizmeti derhal feshedebilir. FIDULINK ile veya üçüncü şahıslar tarafından. Böyle bir durumda Müşteri, herhangi bir Şirkette bu tür bir fesihten sonra herhangi bir boş pozisyonu değiştirmek için gerekli tüm önlemleri almak zorundadır ve bu tür bir fesihten sonra herhangi bir zarardan FIDULINK'in sorumlu tutulamayacağı açıkça kabul edilir.

Bir Şirketin Kuruluşu ve Yönetimi

13.3. Bir Şirketin faaliyetine ilişkin herhangi bir Sözleşme, bir tam yıl için geçerlidir. Müşterinin sözleşmeyi feshetmesi veya FIDULINK'ten Şirketin yönetimini başka bir temsilciye veya şirket hizmet sağlayıcısına devretmesini veya şirketi tasfiye etmesini istemesi durumunda, FIDULINK Şirketi tamamen devretmeyecek veya tasfiye etmeyecektir. ödenmemiş ödemeler, tüm masraflar ve / veya ücretler (devlet vergileri, harçlar, vergiler ve üçüncü şahıslara yapılan diğer ödemelerin yanı sıra müdürler veya mütevelli hissedarlarıyla ilgili ücretler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve bir transfer ücreti 750,00 €) tam olarak ödenmiştir.

Şirket kurulur kurulmaz ve ilgili yargı alanında tescil edilir edilmez, Müşteri bir acentelik sözleşmesi imzalamayı taahhüt eder. Aksi takdirde, FIDULINK, yukarıda belirtilen yetki sözleşmesi Müşteri tarafından imzalanmadığı sürece Müşteriye Şirket ile ilgili sosyal belgeleri göndermeyi reddetme hakkını saklı tutar.

Müşteri, aşağıdaki üç koşul karşılanırsa, kuruluş masraflarının tam bir geri ödemesini, daha az kurye masraflarını alacaktır: (i) FIDULINK, Müşteri için Şirket oluşturamaz VE (ii) FIDULINK, Müşteri tarafından usulüne uygun olarak doldurulmuş gerekli belgeler, Müşterinin geçerli bir kimlik belgesinin bir nüshası ve İsviçre Bankaları Durum Tespiti Anlaşmasının özel talimatları uyarınca doğrulanmış ve FIDULINK'in Müşterisi, özellikle 3 aydan eski olmayan elektrik faturaları, özgeçmiş ve bir bankadan alınan referans mektubu VE (iii) geri ödeme talebi, anayasa masraflarının Müşteri tarafından ödenmesi.

Banka Hesabı Açma

13.4. Banka tarafından hesabın açılması ile hizmet sona erer ve daha sonra Müşteri ile Banka arasında tüm ilişkiler kurulur.

Herhangi bir Müşteri, banka hesabı açma talebini izleyen 3 takvim günü içinde talebini iptal etmeye karar verebilir. Müşteri, aşağıdaki üç koşul karşılanırsa, kurye masrafları düşülerek kurulum ücretinin tamamını geri alacaktır: (i) Banka, FIDULINK'in yardımıyla, Müşteri bir hesap VE (ii) FIDULINK veya Banka, Müşteri tarafından usulüne uygun olarak doldurulmuş gerekli tüm belgeleri almış olup, Müşterinin geçerli kimlik belgesinin bir nüshası da dahil olmak üzere, Sözleşmenin ilgili sözleşmenin kesin talimatları uyarınca doğrulanmıştır. İsviçre bankalarının durum tespiti yükümlülüğü ve FIDULINK tarafından Müşteriden talep edilen herhangi bir belge, bunlarla sınırlı olmamak üzere, kredi kartı hesap özetleri, elektrik faturaları, iş sözleşmesi, kuruluş sertifikası veya Fonların ekonomik kökenine dair diğer kanıtlar. Bu, geri ödemelerin sunulduğu tek durumdur. Müşteri, talebini 3 takvim gününden sonra iptal etmeye karar verirse, herhangi bir nedenle iade yapılmayacaktır.

Geri ödeme yöntemi

13.5. Herhangi bir geri ödeme yalnızca SUXYS blok zinciri aracılığıyla ve FiduLink.com ve alt etki alanları ve/veya SUXYS veya SUXYS TOKEN tarafından kullanılabilen dijital Simgede yapılabilir (dikkat, tüm geri ödemeler, talep anındaki SUXYS Simgesinin değerine göre yapılacaktır). ve SUXYS ve/veya FIDULINK.com ve alt alan adlarının kabulüne tabidir.

14 - Bölünebilirlik

Burada yer alan herhangi bir madde, herhangi bir yazılı yasa uyarınca hale gelirse veya hale gelirse veya bir mahkeme veya idari organ veya herhangi bir yetkili yargı mercii tarafından yasadışı, geçersiz, yasaklı veya uygulanamaz olarak kabul edilirse, bu hüküm geçersiz kabul edilir. bu tür yasadışılık, hükümsüzlük, geçersizlik, yasak veya uygulanamazlık ölçüsünde. Diğer hükümler yürürlükte kalacaktır.

15 - FiduLink.com Sözleşmesi ve Alt Alan Adları I Sözleşmenin 10 İlkesi

Kullanıcı ve ayrıca yöneticiler, hissedarlar, ortaklar FiduLink.com tüzüğünü okuyup kabul ettiklerini ve SUXYS adına herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve çekincesiz olarak hizmetlerinin askıya alındığını ve/veya devre dışı bırakıldığını görme cezası altında buna saygı duyduğunu kabul eder. veya FIDULINK.com ve alt alan adları;

1 - FIDULINK.com hizmetlerini oluşturan veya kullanan bir Şirkete asla yasa dışı ürün veya hizmetler sağlamayın. 2 - FIDULINK Temsilcileri ile her koşulda profesyonel ve nazik olun. 3 - Başka birinin ağa bağlanmak için FIDULINK veya MY OFFICE hesabınızı kullanmasına asla izin vermeyin. 4 - FIDULINK'in hizmetlerini, FIDULINK'in hizmetlerine kayıtlı olanın dışında bir şirket için asla kullanmayın. 5 - FIDULINK'ten resmi belgeleri veya hizmetlerin aktivasyonunu almadan asla şirket faaliyetine başlamayın. 6 - FIDULINK'in sizden isteyebileceği herhangi bir mesleki veya kişisel belgeyi 48 saat içinde sağlayın. 7 - FIDULINK hizmetlerinin bitiminden en geç 1 ay önce firmanızı veya hizmetlerinizi yenileyiniz. 8 - Herhangi bir değişikliğe uğramış bir belgeyi asla vermeyin. 9 - İletişim bilgilerini (adres, telefon vb.) FIDULINK.com'a haber vermeden asla değiştirmeyin. 10 - FIDULINK.com'un hizmetlerini veya ürünlerini asla vergi, idari, mali dolandırıcılık vb. oluşturmak veya kurmak için kullanmayın.

16. Atama

Hizmetlerinin yerine getirilmesi için FIDULINK, yetkisi altında olacak taşeronları kiralama hakkını saklı tutar: Avukatlar, Hukukçular, Muhasebeciler, Yeminli Mali Müşavirler, Noterler, Denetçiler ve FiduLink.com ağının diğer Anonim Şirketler Temsilcileri. Müşteri'nin bir Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri ancak FIDULINK.com'un yazılı onayı ile üçüncü kişilere devredilebilir.

17. Uygulanabilir yasa 

Bu Sözleşme, SUXYS International Limited'in kuruluş yetkisinde yürürlükte olan yasalara tabidir ve bu yasalara göre oluşturulmuştur. Taraflar arasında Sözleşme, FiduLink.com'un genel satış ve kullanım koşulları ile bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlık, sonuçlandırılması, geçerliliği veya feshi ile ilgili sorular da dahil olmak üzere, genel merkezin münhasır yargı yetkisine tabidir. SUXYS International Limited'in.

Ek 1 - 1 - A. Aşağıdaki yargı bölgelerinin vatandaşları için Hizmet Sağlanmaması (01/01/2023, 00:00):

FiduLink.com, Afganistan, İran, Kuzey Kore, Pakistan, Sudan gibi yargı bölgelerinin vatandaşları için herhangi bir hizmet sağlayamaz. Bu liste, FiduLink.com'dan herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın belirli yargı alanlarında eklenebilir veya çıkartılabilir.

Son Güncelleme: 01/01/2023 00h00. 

Bu sayfayı çevir ?

Çevrimdışılütfen bekle
Canlı destek
İnternet üzerinden!

Çevrimiçi Temsilci

fidulink

GEREKLİ FIDULINK BELGELERİ

Lütfen devam etmek için bir rakam girin.
KDV Oranı
7
8
9
4
5
6
1
2
3
C
0
.
KDV ekle
KDV'yi kaldır

Net tutar (KDV hariç)

Brüt miktar (KDV dahil)

Aşağıdakilere dayalı hesaplama:

Alan Kullanılabilirliği Kontrolü

yükleme
Lütfen yeni finans kurumunuzun alan adını girin
Lütfen robot olmadığınızı doğrulayın.

çevrimiçi banka kartı ödemesi fidulink çevrimiçi şirket oluşturma çevrimiçi şirket oluşturma fidulink